Winterse maatregelen: geen trolleys & verplicht opteeen

Enkele maatregelen i.v.m. wateroverlast in de wintermaanden.

Geplaatst op 29-01-2018

Momenteel is er door de vele regenval van afgelopen maanden sprake van een extreem natte baan. Doordat er zoveel regen is gevallen, is de waterstand in de omliggende sloten erg hoog waardoor de drainage niet goed zijn werk kan doen en het water langer op de baan blijft staan. De baan is wel bespeelbaar, maar om de goede staat van de baan te kunnen behouden en ook in de komende lente- en zomermaanden te kunnen garanderen, zijn wij genoodzaakt enkele maatregelen te moeten treffen. Te weten:

  1. Geen trolleys (ook niet met ontheffing); deze regel is van toepassing totdat het weer verantwoord is om de baan met trolley te betreden met het oog op de beschadigingen met de trolleys gezien de wateroverlast van afgelopen periode. NB: De trolleygebruikers met ontheffing zullen zodra het maar ook enigszins mogelijk is als eerste hun trolley weer mogen gebruiken in deze winterperiode.
  2. Verplicht opteeën; Opteeën wordt ingesteld als de conditie van de baan zodanig is dat er ernstige schade aan de baan kan worden toegebracht, ondermeer doordat er teveel divots (graszoden) worden geslagen. In de winterperiode kunnen de divots niet meer aangroeien, omdat de temperaturen te laag zijn. Meer informatie over het opteeën. Gelukkig is het resultaat al goed te zien in de baan.

Om het beleid ten aanzien van het open/dicht zijn van de baan en het wel/geen gebruik van trolleys verder toe te lichten, leest u hieronder meer informatie bij specifieke weersomstandigheden:

  • Bij rijp mag de baan niet worden betreden. De baan gaat dan op een later moment open en vanaf dat moment kan er bekeken worden of het mogelijk is om de golfers met een ontheffing hun trolley te laten gebruiken. Het zou dus kunnen zijn, dat dit pas in de loop van de dag mogelijk is.
  • Bij wateroverlast wordt afhankelijk van de mate van wateroverlast besloten of er wel of geen trolleys gebruikt kunnen worden.
  • Bij lichte sneeuw en vorst is het wel mogelijk om een trolley met ontheffing te gebruiken. Bij dit soort winterse omstandigheden is de schade veel geringer en in het groeiseizoen zal dit ook weer snel herstellen.
  • Bij het intreden van dooi is de bovenlaag aan zacht, maar zit er nog wel een laag vorst in de grond. Het dooiwater kan niet wegzakken in de grond. De bovenlaag schuift dan over nog bevroren ondergrond en bij het betreden van de baan met een trolley worden de wortels beschadigd. Dit zorgt voor veel schade aan de wortels en deze zullen uiteindelijk afsterven. U kunt zich voorstellen dat dit extreme gevolgen voor de baan in het golfseizoen heeft.
  • Bij forse sneeuwval is het niet mogelijk om te baan te betreden en veelal zal de baan dan voor een langere tijd gesloten zijn.

In de wintermaanden (1 december tot 1 maart) adviseren wij u altijd goed de baanstatus in de gaten te houden, zo ook of er wel of geen trolleys gebruikt mogen worden op de baan. Het beleid ten aanzien van de baan is om deze in de winterperiode open te houden, mits de staat van de baan dit toelaat.

◄  Terug