Nieuw bedrijfslid BC Hitland: Fuji Trading

Wij heten ons nieuwe bedrijfslid Fuji Trading van harte welkom!

Geplaatst op 28-01-2019

Nederlands

Fuji Trading is een leverancier in de Marine-industrie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Japan en bij alle grote havens in de wereld zijn kantoren gevestigd, zo ook in Rotterdam.

De voornaamste en belangrijkste klantengroep zijn handelsschepen in de grote havens. Fuji Trading regelt en levert alles wat voor een schip nodig is om te kunnen uitvaren, zoals bijvoorbeeld consumeerbare items (eten), technische items, veiligheidsitems en navigatie voor aan boord.

W: http://www.fujitrading.nl/


English

Fuji Trading is a Marine supplier. The head office is located in Japan and other global network offices are located at major ports all over the world.

Our main focus is on trading ships in the ports, sailing across the ocean. We arrange and deliver anything ship require for sailing , such as food, consumable items, technical items, safety items and navigation for the sea man onboard to use.

W: www.fujitrading.co.jp

◄  Terug