Birdwatching Day op Golfbaan Hitland (12 mei 2018)

U kunt zich weer inschrijven voor de nationale Golfcourse Birdwatching Day op Hitland.

Geplaatst op 25-04-2018

Wilt u ook de natuur zien ontwaken en zelf ervaren hoeveel vogelsoorten er te spotten zijn op Hitland? Schrijf u dan bij de receptie in voor de Birdwatching Day op zaterdag 12 mei aanstaande.

Om 05:00 's ochtends gaat u met een groep de baan in. Het vroege tijdstip is bewust gekozen om in de schemering de vogelgeluiden te beluisteren. Alleen dit is al een mooie ervaring, maar de natuur (flora en fauna) maakt het plaatje compleet.

Er wordt een rondleiding door de baan verzorgd, waar u wordt geattendeerd om de mooie flora en fauna om u heen. De vogelexcursie duurt in de baan tot ongeveer 07:15 uur. Na de rondleiding kunt u genieten van een ontbijt in Hit eten & drinken, verzorgd door de organisatie.


Sfeerverslag Birdwatchingday 2017

Nu we toch een telescoop bij ons hadden zijn allereerst zowel de volle maan als de planeet Venus bij 30x vergroting bewonderd. De planeet had de vorm van een  3/4 maantje, maar je moest een scherpe blik hebben om dit helder te onderscheiden.

Het eerst halve uur na de start (05.00 uur !) concentreerden we ons op de geluiden. Het herkennen van sommige vogels is makkelijk ( Koekoek, Zwarte kraai, Scholekster) en soms knap lastig (Zwartkop, Kleine karekiet vs. Rietzanger). Maar gaandeweg konden we ze beter bekijken en op naam brengen.

Het was rustig weer en nadat de zon onzichtbaar achter de wolken opkwam werden we even later toch warm beschenen. Na een gezellige speurtocht zijn er 33 soorten genoteerd. Een beetje mager als je bedenkt dat gemiddeld wel 40 namen op deze jaarlijkse lijst prijken. Als beloning kreeg de groep in restaurant HIT om half 8 een prima ontbijt geserveerd. Dat maakt het napraten des te prettiger !

Hartelijk dank aan de Directie van het Recreatieschap voor deze fijne ochtend.

Geert Boerma


De 33 genoteerde vogelsoorten (2017):

 1. Blauwe reiger
 2. Bosuil
 3. Ekster
 4. Fazant
 5. Fitis
 6. Fuut
 7. Grauwe gans
 8. Huismus
 9. Kauw
 10. Kieviet
 11. Kleine karekiet
 12. Knobbelzwaan
 13. Koekoek
 14. Kokmeeuw
 15. Koolmees
 16. Krakeend
 17. Kuifeend
 18. Meerkoet
 19. Merel
 20. Nijlgans
 21. Rietzanger
 22. Scholekster
 23. Spreeuw
 24. Tjiftjaf
 25. Tureluur
 26. Visdief
 27. Waterhoen
 28. Wilde eend
 29. Winterkoning
 30. Witte kwikstaart
 31. Zilvermeeuw
 32. Zwarte kraai
 33. Zwartkop
◄  Terug