Einde contract Golfschool II: overleg en situatie na 31/10

Toelichting (II) op de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen golfbaan en golfschool.

Geplaatst op 21-09-2018

Op 23 februari j.l. heeft het dagelijks bestuur van recreatieschap Hitland besloten om de overeenkomst tussen het recreatieschap en golfschool Hitland op te zeggen. Over de aanleiding om de samenwerking / overeenkomst op te zeggen, kunnen wij u verwijzen naar een eerder geplaatst nieuwsbericht. Het blijkt echter van belang om ook te vermelden, dat dit voornemen eind februari al mondeling is gemeld aan de golfschool. Vervolgens is wederzijds bezien wat juridisch de einddatum was van de lopende overeenkomst en medio mei is met een wederzijdse instemming hierover de overeenkomst door het recreatieschap ook formeel (schriftelijk) opgezegd per 31 december 2018. De golfschool heeft daarna echter laten weten de overeenkomst liever per 31 oktober te willen beëindigen en daar heeft het recreatieschap mee ingestemd.

Tussentijds overleg
In de afgelopen maand is er verschillende keren overleg geweest tussen golfbaan en golfschool om ook voor de huidige les- en ballenautomaat klanten tot een zo praktisch en soepel mogelijk verlopende beëindiging van de overeenkomst te komen. Daarbij lag er vanuit de golfschool een voorstel op tafel, waarin geld werd gevraagd voor onder meer de overdracht van inventaris (w.o. de ballenautomaat) en de database van de ballenautomaat sleutels. Uiteraard zijn wij hierover in gesprek gegaan. Het vergemakkelijkt een praktische en soepel verlopende overgang naar een nieuwe situatie per 1 november en het recreatieschap staat daar dus zeer positief tegenover. Op dit moment zijn we echter nog niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen.

Gebruik driving-range gaat zonder onderbreking door
Het recreatieschap zal investeren in nieuwe inventaris, zoals een ballenautomaat, ballen, afslagmatten, targets en dergelijke. Die nieuwe inventaris zal voor of op 1 november geplaatst worden, zodat het gebruik van de driving range zonder onderbreking door kan gaan. Daarbij zullen we ook proberen om het voor een overgangsperiode mogelijk te maken om de huidige ballensleutels tot 1 januari 2019 te kunnen blijven gebruiken.

Procedure nieuwe pro's gestart
Het recreatieschap is verder een procedure gestart om 3 nieuwe golfprofessionals aan te trekken voor Golfschool Hitland en we hopen die procedure voor 1 januari 2019 af te kunnen ronden. Voor meer informatie over de inschrijving kunt u terecht op onze website.

Tijdelijke golfprofessional na 1 november
Tenslotte zal met ingang van 1 november Xavier Ruiz Fonhof beschikbaar zijn om uw golflessen te nemen of te continueren op golfbaan Hitland. Xavier is playing professional en hij heeft het PGA Kampioenschap en verschillende wedstrijden op de BeNeLux Golf Tour gewonnen. Hij combineert zijn professionele golf carrière met lesgeven. U kunt nu al lessen boeken vanaf 1 november in zijn lesagenda. (NB: Boven zijn lesagenda ziet u "Gouda" staan. Dit zal binnenkort gewijzigd worden naar o.a. Hitland. U kunt de les gewoon inboeken, bij Xavier zal bekend zijn dat u de les inboekt voor Hitland).

◄  Terug