Birdwatching Day op Golfbaan Hitland (4 mei 2019)

U kunt zich weer inschrijven voor de nationale Golfcourse Birdwatching Day op Hitland.

Geplaatst op 18-04-2019

Wilt u ook de natuur zien ontwaken en zelf ervaren hoeveel vogelsoorten er te spotten zijn op Hitland? Schrijf u dan bij de receptie in voor de Birdwatching Day op zaterdag 4 mei aanstaande.

Om 05:00 's ochtends gaat u met een groep de baan in. Het vroege tijdstip is bewust gekozen om in de schemering de vogelgeluiden te beluisteren. Alleen dit is al een mooie ervaring, maar de natuur (flora en fauna) maakt het plaatje compleet.

Er wordt een rondleiding door de baan verzorgd, waar u wordt geattendeerd om de mooie flora en fauna om u heen. De vogelexcursie duurt in de baan tot ongeveer 07:15 uur. Na de rondleiding kunt u genieten van een ontbijt in Hit eten & drinken, verzorgd door de organisatie.


Birdwatchingday 2018

In 2018 zijn er maar liefst 41 soorten vogels gespot. Een aantal vogels wordt jaarlijks gezien, zoals de Blauwe reiger, Koolmees, Fuut en de Tjiftjaf. Maar de Rietgors en Torenvalk werden voor het laatst in 2014 gespot en de Blauwborst zelfs in 2012 (!)

Lijst met vogelsoorten

 1. Blauwborst
 2. Blauwe reiger
 3. Boerenzwaluw
 4. Buizerd
 5. Ekster
 6. Fazant
 7. Fitis
 8. Fuut
 9. Gaai
 10. Grauwe gans
 11. Grote Canadese gans
 12. Houtduif
 13. Kauw
 14. Kleine karekiet
 15. Kleine mantelmeeuw
 16. Knobbelzwaan
 17. Koekoek
 18. Kokmeeuw
 19. Koolmees
 20. Krakeend
 21. Kuifeend
 22. Meerkoet
 23. Merel
 24. Nijlgans
 25. Pimpelmees
 26. Rietgors
 27. Rietzanger
 28. Roodborst
 29. Scholekster
 30. Spreeuw
 31. Tjiftjaf
 32. Torenvalk
 33. Turkse tortel
 34. Vink
 35. Visdief
 36. Waterhoen
 37. Wilde eend
 38. Winterkoning
 39. Zilvermeeuw
 40. Zwarte kraai
 41. Zwartkop
◄  Terug