Einde contract Golfschool Hitland: geruchten en uitleg

Een korte toelichting op de beëindiging van de samenwerking tussen golfbaan en golfschool.

Geplaatst op 11-07-2018

Er gaan allerlei geruchten rond over de relatie tussen de golfbaan en de Golfschool en dat maakt het wenselijk om duidelijkheid te verschaffen over de samenwerking tussen golfbaan en golfschool.

De laatste jaren is het steeds moeilijker geworden om de exploitatie van een golfbaan / golfclub in de zwarte cijfers te houden. Golfbanen en golfclubs zijn dan ook continue bezig om naar nieuwe of aanvullende inkomsten te zoeken en dat geldt ook voor Golfbaan Hitland. Op verzoek van het bestuur van het recreatieschap Hitland hebben wij aan het begin van dit jaar een uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de inkomsten van golfbaan Hitland te vergroten. Daarbij is ook gekeken naar de opbrengsten uit lopende overeenkomsten / contracten met andere exploitanten op de golfbaan, waaronder de golfschool.

De samenwerkingsovereenkomst met Golfschool Hitland betreft het alleenrecht om golflessen te geven en het recht om golfclinics te geven en een ballenautomaat te exploiteren met gebruikmaking van uiteraard de driving range en een aantal andere oefenfaciliteiten. De samenwerking met de golfschool is in 2009 aangegaan voor een periode van 5 jaar en is eind 2013 verlengd met wederom een periode van 5 jaar tot eind 2018. In de afgelopen jaren heeft de golfbaan echter behoorlijk geïnvesteerd in de kwaliteit van driving range en oefenfaciliteiten en wij vonden, dat we daarvan iets meer aan opbrengsten terug zouden moeten zien.

De overeenkomst met de golfschool loopt eind 2018 af en dan zijn er 2 mogelijkheden. De overeenkomst wordt doorgezet voor onbepaalde tijd en tegen dezelfde opbrengst of deze wordt beëindigd en we gaan een nieuwe overeenkomst opstellen met herziene afspraken. Het bestuur van Recreatieschap Hitland heeft gekozen voor het laatste. Zoals eerder al is opgemerkt zitten nu het alleenrecht om golflessen te geven en het recht om golfclinics te geven en een ballenautomaat te exploiteren in één overeenkomst en de voorkeur is om dit in afzonderlijke overeenkomsten af te sluiten. Daarbij heeft het Recreatieschap ook een keuze om bijvoorbeeld de exploitatie van de ballenautomaat zelf te gaan doen. Wij verwachten hiermee meer inkomsten uit de exploitatie van de driving range en oefenfaciliteiten te kunnen halen en de komende maanden zullen wij besteden aan de invulling en aanbesteding van één of twee overeenkomsten.

De overeenkomst met en de activiteiten van Golfschool Hitland lopen 31 oktober 2018 af. Uiteraard zullen de golfschool en de golfbaan zich houden aan de afspraken met u en onderling tot de overeenkomst officieel eindigt. Onlangs heeft u van Golfschool Hitland al een bericht hierover ontvangen.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden over de voortgang en ontwikkelingen t.a.v. de exploitatie van de ballenautomaat en de invulling van de golfschool.

Recreatieschap Hitland/Management Golfbaan Hitland

◄  Terug