Golfbaan Hitland zoekt golfprofessionals

Recreatieschap Hitland is eigenaar, beheerder en exploitant van Golfbaan Hitland, bestaande uit een 18 holes golfbaan, 9 holes par 3 baan, 2 oefengreens, een puttinggreen en een driving range. Op de golfbaan vind je verder restaurant Hit Eten & Drinken, golfshop Golfplaza Hitland, Golfschool Hitland en Golfclub Hitland. Golfbaan, restaurant, golfshop, golfschool en golfclub werken actief samen om golfers te binden aan Golfpark Hitland en in de online golfcommunity MGH (Mijn Golfpark Hitland). De golfbaan is openbaar en wil aan zoveel mogelijk mensen gelegenheid geven om het golfspel te beoefenen, waarbij gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke tariefstelling.

Het recreatieschap wil met ingang van 1 januari 2019 het recht om golfles te geven verhuren en zoekt daarvoor golfprofessionals, die hetzij individueel of in samenwerking als 'Golfschool Hitland' de lessen willen geven. Er is net als nu werk voor 3 volledige arbeidsplaatsen golfpro van 40 uur. De verhuur zal vastgelegd worden in een “mathuur” overeenkomst of in een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 5 jaar met een proefperiode van 1 jaar. Het recht van het geven van golflessen mag niet aan derden worden onderverhuurd.

Wij zoeken enthousiaste bij PGA Holland aangesloten golfprofessionals, die kwalitatief goede golflessen kunnen geven. Ze moeten bereid zijn om actief met de golfbaan samen te werken om golfers te binden aan Golfpark Hitland en zich gezamenlijk met de golfbaan inzetten voor open dagen, activiteiten, kennismakingslessen en acties en met de golfclub voor training van competitieteams en het opzetten van jeugdbeleid en -lessen.

Golfbaan Hitland exploiteert zelf de ballenautomaat en verzorgt afslagmatten, targets en dergelijke en het onderhoud van dat materiaal inclusief een eventuele periodieke vervanging van delen daarvan.

Informatie & contact
Indien u belangstelling heeft voor de huur van lesrecht kunt u dat met een kort CV en motivatie melden aan J. (Jan) Lassche via email JLassche@hitland.nl. Ook voor nadere informatie kunt u contact opnemen met J. (Jan) Lassche of met J. (Jolanda) Serné Jolanda@hitland.nl of telefonisch via 0180-317188. Uiterste datum voor een reactie is 22 oktober 2018. Inschrijving is inmiddels gesloten.