In de winter hebben wij te maken met uiteenlopende weersomstandigheden en deze hebben gevolgen voor de baanstatus en het gebruik van de baan.

Wij leggen graag in ons winterreglement uit bij welke weersomstandigheden de baan bijvoorbeeld tijdelijk of de gehele dag gesloten zal zijn, of onder welke weersomstandigheden de wintergreens in gebruik zijn.

ADVIES: Controleer voordat je van huis vertrekt in de winterperiode altijd even de baanstatus op onze website.


Protocol bij winterse weersomstandigheden

Wateroverlast
Bij langdurige of plotselinge overmatige wateroverlast zal de baan gesloten zijn.

Rijp

 • Bij lichte rijp zla de baan in het algemeen open zijn;
 • Bij rijp op de greens zullen de wintergreens (tijdelijk) in gebruik zijn;
 • Bij aanhoudende rijp is de kans groot dat de wintergreens de gehele dag in gebruik blijven;
 • Trolleys en handicarts zijn bij rijp niet toegestaan.

Nachtvorst

 • De baan kan tijdelijk gesloten zijn in de ochtend i.v.m. vorst / opdooi in de grond;
 • De wintergreens zijn tijdelijk of de gehele dag in gebruik;
 • Trolleys en handicarts zijn bij vorst / opdooi niet toegestaan.

Aanhoudende vorst

 • Bij aanhoudende vorst zal de baan in het algemeen open zijn;
 • Wintergreens zijn de hele dag in gebruik;
 • Trolleys zijn doorgaans wel toegestaan;
 • Handicarts zijn afhankelijk van de mate van vorst in de grond toegestaan.

Sneeuw
Bij of na sneeuwval zal de baan gesloten zijn.

Opdooi

 • Baan gesloten tot de vorst geheel uit de grond is verdwenen;
 • Trolleys en handicarts zijn bij opdooi niet toegestaan.

Onweer
Bij onweer zal de baan (tijdelijk) gesloten zijn. Wij maken dit kenbaar via een toeter.

Mist

 • Bij minder zicht dan 150 meter zal de baan gesloten zijn;
 • De baan gaat pas open als het zicht op de gehele baan meer dan 150 meter is (houd er rekening mee dat het zicht op hole 1 en hole 10 meestal beter is dan op de holes achterin op de golfbaan).

Controleer voordat je van huis vertrekt in de winterperiode altijd even de baanstatus op onze website.