Baanreglement openbare Golfbaan Hitland, par 3 baan

 1. Voordat u de par-3 baan gaat bespelen, dient u zich minimaal 15 minuten voor de gereserveerde starttijd te melden bij de caddiemaster en uiterlijk 5 minuten voor de starttijd op de tee aanwezig te zijn.
 2. Een niet tijdige melding vervalt en kan vanaf 15 minuten voor de starttijd worden vergeven aan een andere speler.
 3. Toegang tot de par-3 baan is alleen mogelijk op de dag en het tijdstip, zoals vermeld op de 'geprinte' scorekaart afgegeven door openbare Golfbaan Hitland.
 4. Voor toelating op de par-3 baan is minimaal baanpermissie par 3 vereist.
 5. Een speler zonder baanpermissie mag slechts spelen onder begeleiding van een speler met minimaal baanpermissie par 3. De maximale flightgrootte is in dat geval 2 personen.
 6. Het maximale toegestane aantal personen in een flight is 3, mits allee spelers in het bezit zijn van baanpermissie par-3, baanpermissiepas NGF of handicap 54 en lager. Een flight van 4 spelers is toegestaan indien alle spelers in het bezit zijn van minimaal handicap 54 (of lager).
 7. Uitsluitend de golfregels van St. Andrews, aangevuld met Local Rules, zijn bij het bespelen van de golfbaan van toepassing.
 8. Bij verlies van afstand op de voorgaande flight dient een snellere achter u opkomende flight te worden doorgelaten of uw flight pakt de bal op en zoekt aansluiting met de voorgaande flight.
 9. Indien u van de route afwijkt vervalt uw standing.
 10. Bij het spelen van 18 holes dient u bij doorkomst naar de 1e hole uw tweede starttijd aan te houden.
 11. Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang; wanneer zij een teken geven mag u verder spelen.
 12. Het is niet toegestaan om in de baan driving-range ballen te gebruiken.
 13. Repareer pitch-marks en divots, hark de bunkers aan na gebruik.
 14. Specifieke kleding is niet vereist, wij adviseren u vooral sportieve kleding te dragen (onze tips). Het is niet toegestaan om de volgende kleding te dragen op de golfbaan: trainingspakken, zwemkleding, niet-schouderbedekkende t-shirts, topjes en singlets en/of shorts. Niet toegestaan zijn verder schoenen met een grof profiel en/of blok- en naaldhakken. Bij voorkeur worden er golfschoenen met noppen of soft spikes gedragen.
 15. Het gebruiken van een mobiele telefoon om te bellen of gebeld te worden op de golfbaan/oefenaccommodaties is toegestaan mits hiermee geen overlast voor anderen ontstaat.
 16. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen.
 17. De Marshal en functionarissen van het Recreatieschap zijn bevoegd om bij overtredingen passende maatregelen te nemen; eventueel kunnen zij het bespelen van de baan laten beëindigen.
 18. Aanwijzingen van een Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen dienen stipt te worden opgevolgd. Deze functionarissen kunnen zich legitimeren.
 19. Het Recreatieschap is voor directe en indirecte aansprakelijkheid gevrijwaard volgens tekst scorekaart. Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, welke door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degenen voor wie zijn wettelijk aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. Zij zijn gehouden het recreatieschap te vrijwaren voor aanspraken van of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mochten voortvloeien.
 20. Andere dan aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie in de baan en op de driving-range, tenzij anders is geregeld in overleg met het management van openbare Golfbaan Hitland.
 21. Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot de manager van openbare Golfbaan Hitland, mevr. Jolanda Serné, Blaardorpseweg 1, 2911BC Nieuwerkerk aan den IJssel of digitaal via e-mail.