Baanreglement driving-range, putting-green en chipping-green openbare Golfbaan Hitland

 1. De driving-range en oefenaccommodaties (putting-green en chipping-green) zijn vrij toegankelijk. Er is geen vergoeding voor het gebruik verschuldigd.
 2. Het is niet toegestaan de schelpen en het gras aan de afslagzijde van de driving-range te betreden.
 3. Het gebruik van een gsm-telefoon om te bellen of gebeld te worden op de golfbaan/oefenaccommodaties is toegestaan mits hiermee geen overlast voor anderen ontstaat.
 4. Het is niet toegestaan om trainingspakken, zwemkleding, niet-schouderbedekkende t-shirts, topjes en singlets en/of shorts te dragen of met ontbloot bovenlijf te oefenen. Op de putting-green en chipping-green zijn verder schoenen met een grof profiel en/of blok- en naaldhakken niet toegestaan. Bij voorkeur worden er golfschoenen met noppen of soft spikes gedragen (zie ook onze kleding tips).
 5. Op de driving-range en oefenaccommodaties zijn de etiquette- en golfregels van de NGF van toepassing.
 6. Het is niet toegestaan metal woods te gebruiken op de bovenverdieping van de driving-range.
 7. Het is niet toegestaan de buitenste afslagplaatsen te gebruiken als er in het midden van de driving-range afslagplaatsen vrij zijn.
 8. Er mag alleen golfles gegeven worden door de professionals van Golfschool Hitland.
 9. Professionals van Golfschool Hitland hebben altijd recht op een overdekte afslagplaats voor het geven van privé-lessen.
 10. De Marshal en functionarissen van het Recreatieschap zijn bevoegd om bij overtredingen passende maatregelen te nemen; eventueel kunnen zij het spel laten beëindigen.
 11. Aanwijzingen van een Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen dienen stipt te worden opgevolgd.
 12. Het Recreatieschap en Golfschool Hitland aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid aangaande door het gebruik van de driving-range en/of oefenaccommodaties veroorzaakte schade en/of letsel.
 13. De ballenautomaten worden 15 minuten voor sluiting van de driving-range uitgezet.
 14. Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot de manager van openbare Golfbaan Hitland, mevr. Jolanda Serné, Blaardorpseweg 1, 2911BC, Nieuwerkerk aan den IJssel of digitaal via e-mail.