Baanreglement openbare Golfbaan Hitland, 18 holes baan

 1. Voordat u de golfbaan gaat bespelen, dient u zich minimaal 15 minuten voor de gereserveerde starttijd te melden bij de caddiemaster en uiterlijk 5 minuten voor de starttijd op de tee aanwezig te zijn.
 2. Een niet tijdige melding vervalt en kan vanaf 15 minuten voor de starttijd worden vergeven aan een andere speler.
 3. Toegang tot de baan is mogelijk met een door of namens openbare Golfbaan Hitland afgegeven rondenkaart, bedrijfskaart, credits, 10-rondenkaart of greenfeekaart op de dagen en tijdstippen dat de baan niet gesloten is voor besloten activiteiten, zoals vastgesteld door openbare Golfbaan Hitland.
 4. Voor toelating op de baan is minimaal baanpermissie NGF vereist.
 5. Golfers met een baanpermissie NGF slaan af van de oranje tee-markers. Golfers met een handicap tussen 36 en 54 dienen af te slaan van de rode of oranje tee-markers.
 6. De samenstelling van een flight als volgt toegestaan:
  3 bal = optelsom van de handicaps is maximaal 144
  4 bal = optelsom van de handicaps is maximaal 80*
  *Mits vooraf geboekt, en met aantonen van de handicap (NGF pas) bij de caddiemaster zodat de maximale handicap kan worden geverifieerd. In het weekend geldt dat een 4-bal pas na 14:00 uur kan reserveren.
 7. Uitsluitend de golfregels van St. Andrews, aangevuld met Local Rules zijn bij het bespelen van de golfbaan van toepassing.
 8. Elke speler speelt met een eigen set clubs/tas. Het lenen van clubs van andere spelersin de baan of gezamenlijk gebruik van een set/tas is in de baan niet toegestaan.
 9. Bij verlies van afstand op de voorgaande flight dient een snellere achter u opkomende flight te worden doorgelaten of uw flight pakt de bal op en zoekt aansluiting met de voorgaande flight.
 10. Indien u van de route afwijkt vervalt uw standing.
 11. Bij doorkomst naar de 10e hole is het verplicht om uw tweede starttijd aan te houden.
 12. De doorkomst na 9 holes is maximaal 120 minuten na starttijd. Een volledige ronde van 18 holes duurt maximaal 240 minuten. Houdt u zich tijdens het spel aan dit gegeven.
 13. Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang; wanneer zij een teken geven mag u verder spelen.
 14. Het is niet toegestaan om in de baan driving-rang ballen te gebruiken.
 15. Het is niet toegestaan om bedrijfsmatig naar andere ballen te vissen of zoekend langs de sloten te lopen. Het is wel toegestaan om naar uw eigen bal te zoeken.
 16. Repareer pitch-marks en divots, hark de bunkers aan na gebruik.
 17. Het is niet toegestaan zich tussen de bunkers en de green te begeven met trolleys en of buggy's.
 18. Op hole 4 en hole 11 dient u eerst de flight na u af te laten slaan, alvorens u gaat putten. Dit staat ook op deze holes aangegeven.
 19. Specifieke kleding is niet vereist, wij adviseren u vooral sportieve kleding te dragen (onze tips). Het is niet toegestaan om de volgende kleding te dragen op de golfbaan: trainingspakken, zwemkleding, niet-schouderbedekkende t-shirts, topjes en singlets en/of shorts. Niet toegestaan zijn verder schoenen met een grof profiel en/of blok- en naaldhakken. Bij voorkeur worden er golfschoenen met noppen of soft spikes gedragen.
 20. Het gebruiken van een mobiele telefoon om te bellen of gebeld te worden op de golfbaan/oefenaccommodaties is toegestaan mits hiermee geen overlast voor anderen ontstaat.
 21. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen.
 22. De Marshal en functionarissen van het Recreatieschap zijn bevoegd om bij overtredingen passende maatregelen te nemen; eventueel kunnen zij het bespelen van de baan laten beëindigen.
 23. Aanwijzingen van een Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen dienen stipt te worden opgevolgd. Deze functionarissen kunnen zich legitimeren.
 24. Het Recreatieschap is voor directe en indirecte aansprakelijkheid gevrijwaard, zoals ook vermeld is op de scorekaart.
 25. Andere dan aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie in de baan en op de driving-range, tenzij anders is geregeld in overleg met het management van de openbare Golfbaan Hitland.
 26. Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot de manager van de openbare Golfbaan Hitland, mevr. Jolanda Serné, Blaardorpseweg 1, 2911BC, Nieuwerkerk aan den IJssel of digitaal via e-mail.

Overige verwijzingen

 1. Local Rules 18 holes baan
 2. Golfkleding op Golfbaan Hitland