Baanreglement openbare Golfbaan Hitland, 18 holes baan

 1. Alvorens de golfbaan te bespelen, dient u zich te melden bij de receptie voor het verkrijgen van een geldige scorekaart, voorzien van een betalingskenmerk en tijdregistratie.
 2. Toegang tot de baan is mogelijk met een door of namens openbare Golfbaan Hitland afgegeven rondenkaart, bedrijfskaart, credits, 10-rondenkaart of greenfeekaart op de dagen en tijdstippen dat de baan niet gesloten is voor besloten activiteiten, zoals vastgesteld door openbare Golfbaan Hitland.
 3. Voor toelating op de baan is minimaal baanpermissie NGF vereist.
 4. Een speler dient zich minimaal 15 minuten voor de gereserveerde starttijd te melden bij de caddiemaster en dient uiterlijk 5 minuten voor de starttijd op de tee aanwezig te zijn.
 5. Een niet tijdige melding vervalt en kan vanaf 15 minuten voor de starttijd worden vergeven aan een andere speler.
 6. Uitsluitend de golfregels van St. Andrews, aangevuld met lokale regels zijn bij het bespelen van de golfbaan van toepassing.
 7. Golfers met een baanpermissie NGF dienen af te slaan van de oranje tee-markers. Golfers met een EGA handicap tussen 36 en 54 dienen af te slaan van de rode of oranje tee-markers. De samenstelling van een flight is als volgt toegestaan:
  4 bal = som van de EGA-handicap maximaal 80*¹
  3 bal = som van de club- of EGA-handicap maximaal 144
  *¹mits van te voren geboekt en/of een aansluitende vrije starttijd beschikbaar is. Op weekend- en feestdagen zijn flights van 4 spelers alléén na 14:00 uur in openbare tijd toegestaan.
 8. Elke speler dient met een eigen set clubs/tas de baan te bespelen. Het lenen van clubs van andere spelersin de baan of gezamenlijk gebruik van een set/tas is in de baan niet toegestaan.
 9. Bij verlies van afstand op de voorgaande flight dient een snellere achter u opkomende flight te worden doorgelaten of uw flight pakt de bal op en zoekt aansluiting met de voorgaande flight.
 10. Indien u van de route afwijkt vervalt uw standing.
 11. Bij doorkomst naar de 10e hole is het verplicht om uw tweede starttijd aan te houden.
 12. De doorkomst na 9 holes is maximaal 120 minuten na starttijd. Een volledige ronde van 18 holes duurt maximaal 240 minuten. Houdt u zich tijdens het spel aan dit gegeven.
 13. Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang; wanneer zij een teken geven mag u verder spelen.
 14. Het is niet toegestaan om in de baan driving-rang ballen te gebruiken.
 15. Het is niet toegestaan om bedrijfsmatig naar andere ballen te vissen of zoekend langs de sloten te lopen. Het is wel toegestaan om naar uw eigen bal te zoeken.
 16. Repareer pitch-marks en divots, hark de bunkers aan na gebruik.
 17. Het is niet toegestaan zich tussen de bunkers en de green te begeven met trolleys en of buggy's.
 18. Op hole 4 en hole 11 dient u eerst de flight na u af te laten slaan, alvorens u gaat putten. Dit staat ook op deze holes aangegeven.
 19. Specifieke kleding is niet vereist, wij adviseren u vooral sportieve kleding te dragen (onze tips). Het is niet toegestaan om de volgende kleding te dragen op de golfbaan: trainingspakken, zwemkleding, niet-schouderbedekkende t-shirts, topjes en singlets en/of shorts. Niet toegestaan zijn verder schoenen met een grof profiel en/of blok- en naaldhakken. Bij voorkeur worden er golfschoenen met noppen of soft spikes gedragen.
 20. Het gebruiken van een gsm-telefoon om te bellen of gebeld te worden op de golfbaan/oefenaccomodaties is toegestaan mits hiermee geen overlast voor anderen ontstaat.
 21. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen.
 22. De Marshal en functionarissen van het Recreatieschap zijn bevoegd om bij overtredingen passende maatregelen te nemen; eventueel kunnen zij het bespelen van de baan laten beëindigen.
 23. Aanwijzingen van een Marshal of andere door het Recreatieschap aangewezen personen dienen stipt te worden opgevolgd. Deze functionarissen kunnen zich legitimeren.
 24. Het Recreatieschap is voor directe en indirecte aansprakelijkheid gevrijwaard, zoals ook vermeld is op de scorekaart.
 25. Andere dan aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie in de baan en op de driving-range, tenzij anders is geregeld in overleg met de head-pro van de openbare Golfbaan Hitland.
 26. Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot de manager van de openbare Golfbaan Hitland, mevr. Jolanda Serné, Blaardorpseweg 1, 2911BC, Nieuwerkerk aan den IJssel of digitaal via e-mail.